5 ekonomiska saker att kolla upp när du ska få barn

Det finns en hel del ekonomiska saker som du bör kolla upp och hålla reda på när du ska bli mamma eller pappa. Visste du att du kan få ett föräldrapenningstillägg? Nej? Då är du inte ensam. Det kan faktiskt finnas bidrag och andra positiva aspekter som du missar om du inte är uppmärksam.

Föräldrapenningtillägg

Föräldrapenningtillägg är ett främmande begrepp för många föräldrar, vilket är synd. Det här tillägget ger dig så mycket som 10% extra i föräldrapenning. Det finns dock en hel del krav som du måste uppfylla för att kunna bli beviljad detta bidrag. Du är själv även ansvarig för att ansöka om bidraget.

Mer information om föräldrapenningtillägg hittar du hos ditt fack, arbetsgivare eller där du är försäkrad, exempelvis afa.

Kassakollen hos försäkringskassan

Din inkomst kommer att bli mindre när du går på föräldraledighet. Frågan är dock, hur mycket mindre? Testa själv med kassakollen hos försäkringskassan. Här kan du beräkna hur mycket du kommer att få beroende på hur många dagar du väljer att ta ut per vecka. Du kan även se hur mycket du kommer att få när du är hemma med vård av barn.

Premiebefrielseförsäkring

När du är föräldraledig slutar din arbetsgivare att betala in din tjänstepension, något en premiebefrielseförsäkring kan täcka. En premiebefrielseförsäkring betyder dock inte automatiskt att du har rätt till avsättning mot din tjänstepension. Ta kontakt med din arbetsgivare eller fackrepresentant för att kontrollera om detta gäller för dig. Även här måste du själv ansöka för att få det här bidraget.

Tilläggsbidrag CSN

Studerar du eller planerar att studera under tiden du kommer att vara förälder till ett barn under 18 år? Då kan du ha rätt till att få ett tilläggsbidrag från CSN. Du kan få tilläggsbidrag för upp till 5 barn, samt att du får olika belopp beroende på studiegrad. Om du har ett barn och studerar 100% har du exempelvis rätt till 156 kronor i veckan. Bidraget kommer med följande villkor:

  • Du måste vara vårdnadshavare för barnet
  • Du måste få studiemedel för de veckor du får tilläggsbidrag
  • Endast en vårdnadshavare kan få bidrag för samma barn
  • Bidraget gäller fram tills det kalenderår då barnet fyller 18 år

Bidraget finns att söka på csn.se, här.

Föra över dagar mellan föräldrar

Totalt sett får du och din partner tillsammans 480 föräldradagar. Var för sig får ni 195 dagar på sjukpenning nivå, samt 45 dagar på lägstanivå. Dessa går att föra över till varandra, samt att ni kan fördela dessa emellan er hur ni vill, men som mest får ni föra över 105 dagar på sjukpenningnivå, samt 45 dagar på lägstanivå. Det betyder med andra ord att du minst måste använda 90 dagar på sjukpenningnivå.

Kolla upp samtliga dessa punkter i god tid innan födseln, ni kommer att ha fullt upp som det är ändå. Grattis och lycka till!

Varukorg